Overzicht

Naar een solide positie in de oogzorg

OVN publiceert activiteitenverslag 2023

  • 28 juni 2024

Leden en medewerkers van de OVN hebben ook in 2023 weer veel werk verzet om de in het OVN-beleidsplan 2022-2024 geformuleerde doelstellingen te kunnen verwezenlijken. In het activiteitenverslag laat de OVN zien hoe zij het afgelopen jaar op verschillende terreinen meerwaarde hebben toegevoegd.

Het activiteitenverslag belicht behaalde resultaten op de volgende vier gebieden:

  1. Substitutie en preventie
  2. Zichtbaar meer kwaliteit en onderzoek
  3. Bekendheid optometrie vergroten
  4. Optimalisatie ‘good governance’

Het OVN-bestuur dankt alle leden en medewerkers die zich voor de vereniging hebben ingezet hartelijk voor hun betrokkenheid. Dit geldt tevens voor de partners en stakeholders die zich voortdurend met veel toewijding inzetten voor het verder verbeteren van de optometrische zorg in Nederland. Alle betrokkenen richten zich gezamenlijk op een toekomst waarin kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke oogzorg voor iedereen gegarandeerd is.

Naar activiteitenverslag OVN