Procedure voor indienen van onderwerpen en artikelen

De Optometrist publiceert over actuele ontwikkelingen, nieuwe initiatieven en kwesties in de dagelijkse optometrische praktijk en nieuws van de OVN. De redactieraad stimuleert betrokkenheid van collega’s door hen de mogelijkheid te bieden om een inhoudelijke bijdrage te leveren.

De inhoud van De Optometrist is primair gericht op optometristen in Nederland en andere professionals betrokken bij of met interesse in de optometrie. Collega-optometristen kunnen een bijdrage leveren door suggesties voor onderwerpen bij de redactie aan te dragen, door medewerking aan een (schriftelijk) interview of door een zelfgeschreven bericht, mededeling, artikel of casus aan te leveren.

Pre-submissieprocedure
De redactieraad hanteert een zogeheten pre-submissieprocedure. In onderstaand document lees je meer over deze pre-submissieprocedure en – na het succesvol doorlopen van deze procedure – de minimale criteria voor een ingezonden artikel of casus.

Procedure indienen onderwerpen en artikelen De Optometrist