Redactiestatuut

De Optometrist komt tot stand conform afspraken die zijn vastgelegd in een redactiestatuut. Het redactiestatuut omschrijft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van De Optometrist: de redactieraad, de hoofdredacteur, de redactieraad, de eindredacteur, de uitgever (BPM Medica) en het OVN-bestuur. Het redactiestatuut is opvraagbaar bij de redactie.