Overzicht

Infographic

OVN-jaarverslag 2022 in tekst en beeld

  • 15 augustus 2023

Afgelopen jaar hebben leden en medewerkers van de OVN veel werk verzet om de in het OVN-beleidsplan 2022-2024 geformuleerde doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Het jaarverslag 2022 geeft een overzicht van wat de OVN in het afgelopen jaar heeft gerealiseerd.

Speerpunten van het OVN-beleidsplan 2022-2024 zijn substitutie en preventie, kwaliteit, bekendheid en ‘good governance’. Het jaarverslag, ditmaal in de vorm van een infographic, belicht de behaalde resultaten op deze gebieden.

Het OVN-bestuur dankt alle leden die zich voor de vereniging hebben ingezet hartelijk voor hun inzet.

Infographic OVN-jaarverslag