Overzicht

Vakbond viert 50-jarig jubileum

Dialoogsessies FBZ: praat mee over de toekomst van de zorg

  • 24 mei 2024

Vakbond voor zorgprofessionals FBZ organiseert in haar jubileumjaar vier dialoogsessies over de toekomst van de zorg. Omdat de OVN bij deze vakbond is aangesloten, kunnen optometristen werkzaam in een ziekenhuis of revalidatiecentrum de sessies gratis bijwonen. 

Beeld: Adobe Stock

Tijdens de eerstkomende dialoogsessie, op woensdagmiddag 5 juni a.s. van 15.00 tot 17.00 uur in Nieuwegein, zullen zorgprofessionals in gesprek gaan met werkgevers. De komende jaren verdubbelt de zorgvraag, terwijl het personeelstekort verder toeneemt. Hoe moeten zorgprofessionals en werkgevers met die uitdaging omgaan? Wat kun jij als zorgprofessional zelf doen? Welke rol hebben werkgevers hierbij? Herkennen zij zich in de zorgen van hun werknemers? Welke veranderingen zijn nodig zodat zorgprofessionals ook in de toekomst met plezier hun werk kunnen blijven doen en goede zorg kunnen blijven leveren? Heb je als OVN-lid interesse om aan deze dialoogsessie deel te nemen? Meld je dan snel aan via de FBZ-website

Basis voor een brede dialoog

FBZ, belangenbehartiger van 46.000 zorgprofessionals aangesloten bij 28 beroepsverenigingen (waaronder de OVN), maakt zich grote zorgen over de arbeidsmarktkrapte en de impact daarvan op de kwaliteit van zorg. Volgens de vakbond moet de politiek nú keuzes maken om het tij te keren en een brede maatschappelijke dialoog initiëren over de toekomst van de zorg. FBZ zet daartoe zelf de eerste stap met vier dialoogsessies, waarvan de uitkomsten zullen worden verwerkt in een manifest dat de vakbond eind 2024 aan de politiek zal overhandigen.

De vier dialoogsessies

Op 28 februari 2024 trapte FBZ de serie dialoogsessies af met een bijeenkomst met zorgprofessionals en patiënten/cliënten. Bij de tweede sessie, op 5 juni 2024, gaan zorgprofessionals in gesprek met werkgevers. Op 25 september 2024 vindt de derde sessie plaats met zorgprofessionals, politici en brancheorganisaties. Tot slot vindt er op 11 december 2024 een groot slotdebat plaats. 

Geef je op en praat mee

Als zorgprofessional in werkzaam in een ziekenhuis of revalidatiecentrum kun je je voor al deze bijeenkomsten aanmelden. Alle sessies vinden plaats van 15.00 tot 17.00 uur in NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Je krijgt de unieke gelegenheid om je stem te laten horen en actief bij te dragen aan de vormgeving van de zorg van morgen. Er is beperkt plaats tijdens de sessies. Mocht er onverhoopt geen plek meer zijn, dan word je op een wachtlijst geplaatst.

FBZ en optometristen

De Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ), een van de grootste werknemersorganisaties in de zorg, vertegenwoordigt de collectieve werknemersbelangen van artsen, paramedici en andere hoogopgeleide zorgprofessionals. Zo is FBZ de vakbond voor optometristen in ziekenhuizen en revalidatiecentra. FBZ onderhandelt over collectieve arbeidsvoorwaarden in zorgcao’s en stelt sociale plannen op om de positie van haar leden te versterken.

FBZ vertegenwoordigt de collectieve werknemersbelangen van optometristen bij onderhandelingen over de:

  1. Cao Ziekenhuizen: loopt t/m 31 januari 2025
  2. Cao UMC: loopt tot 1 januari 2024 (onderhandelingsakkoord bereikt en nieuwe cao volgt)
  3. Cao Gehandicaptenzorg (revalidatie): loopt t/m 31 december 2024