Overzicht

Relatie tussen ooggroei en blootstelling aan daglicht onderzocht

Veranderingen in ooggroei van Noorse kinderen per jaar en per seizoen

  • 13 juni 2024

De ogen van gezonde Noorse kinderen groeien het hele jaar door. De groeisnelheid neemt tussen de zomer en herfst echter af. Dit zag een onderzoeksgroep uit Noorwegen bij een groep kinderen van 7 tot 11 jaar met verschillende refractieafwijkingen. 

Relatie ooggroei en blootstelling daglicht
Beeld: Adobe Stock

Het doel van deze Noorse studie was om te meten of de fysiologische ooggroei en de dikte van het vaatvlies van gezonde kinderen jaarlijks en per seizoen veranderen. De fysiologische ooggroei bestaat uit twee fasen: normale ooggroei zoals bij kinderen die met succes emmetrope ogen ontwikkelen en het in stand houden van emmetropie of milde hyperopie door gecoördineerde groei. Gecoördineerde groei houdt in dat de lens op een gegeven moment platter en dunner wordt en zijn optische kracht verliest, maar dat de refractieafwijking niet verandert. Er ontstaat dus geen myopie.

Lage prevalentie myopie

De onderzoekers wilden dit onderzoek uitvoeren omdat ze verwachtten dat de fysiologische ooggroei en het vaatvlies een cyclus volgen die overeenkomt met de seizoenen. De prevalentie van myopie in Scandinavië is laag. Mogelijk komt dit doordat de ogen van Scandinavische kinderen zijn aangepast aan de variatie in beschikbaar daglicht per seizoen. In Noorwegen is er bijvoorbeeld in de zomermaanden ongeveer 12 uur meer daglicht dan in de wintermaanden.

Aan het onderzoek deden 92 gezonde kinderen van 7 tot 11 jaar uit de Noorse gemeente Kongsberg mee. De kinderen waren elke schooldag, ongeacht het seizoen, tijdens de pauze buiten. Ze werden hierdoor elke schooldag minimaal 45 minuten aan daglicht blootgesteld. Waarschijnlijk waren de kinderen daarnaast nog extra tijd buiten. De metingen die ze kregen bestonden uit biometrie en metingen van de sferische equivalente refractie (SER) en dikte van het vaatvlies.

Jaarlijkse groei en afname na zomer

Het onderzoek laat zien dat de ogen van alle kinderen het hele jaar door groeien, maar dat de groeisnelheid afneemt tussen de zomer en herfst. Dit was niet alleen het geval bij kinderen met myopie of een risico op myopie, maar ook bij kinderen met milde en significante hyperopie.

De onderzoekers namen aan dat alleen kinderen met milde hyperopie fysiologische ooggroei zouden ervaren. Bij de kinderen van 7 tot 8 jaar van die groep veranderde de axiale lengte jaarlijks met gemiddeld 0,21 millimeter en bij kinderen van 10 tot 11 jaar met gemiddeld 0,11 millimeter. Dit is vergelijkbaar met de gemiddelde jaarlijkse toename van de axiale lengte die gerapporteerd is voor Nederlandse kinderen van 6 tot 9 jaar met emmetrope ogen (0,19 millimeter). De toename van de axiale lengte was bij de Noorse kinderen met milde hyperopie het grootst tijdens de winter.

Emmetropie

Bij de jongere groep kinderen met milde hyperopie werd het vaatvlies dunner en bij de oudere groep kinderen was het vaatvlies dikker. Dit komt overeen met eerder gevonden verbanden tussen de dikte van het vaatvlies en de toename van de axiale lengte. Verder veranderde de SER bij de jongere kinderen met milde hyperopie jaarlijks gemiddeld met -0,29 dioptrie. Bij de oudere kinderen was geen jaarlijkse verandering in de SER te zien. Dit ondersteunt het idee dat kinderen van 7 tot 8 jaar nog emmetrope ogen ontwikkelen en dat kinderen van 10 tot 11 jaar emmetropie in stand houden.

Bij jongens met milde hyperopie nam de axiale lengte meer toe dan bij meisjes gedurende een jaar. De onderzoekers vonden geen verband tussen toename van de axiale lengte en toename in lichaamslengte.

De onderzoekers suggereren dat al deze resultaten bij elkaar erop wijzen dat de fysiologische ooggroei van mensen een cyclus kan volgen die overeenkomt met de seizoenen en de daarbij horende variatie in daglicht.


Bron: Investigative Ophthalmology & Visual Science