Overzicht

Enquête Nivel

Taakherschikking: wat is jouw praktijkervaring als optometrist?

  • 14 augustus 2023

Wordt taakherschikking in de praktijk al voldoende benut? In hoeverre wordt de belofte van taakherschikking in de oogzorg landelijk waargemaakt? Deze en andere vragen worden aan jou als optometrist gesteld in een landelijke enquête van Nivel.

Beeld: Macrovector Freepik

Antwoorden van jou en je collega-optometristen op deze vragen zijn belangrijk om de discussie over dit thema verder te brengen. Er wordt immers veel gesproken en gediscussieerd over taakherschikking in de (oog)zorg. Voor de groeiende krapte op de arbeidsmarkt wordt taakherschikking steeds vaker genoemd als oplossingsrichting en noodzakelijke ‘sociale innovatie’. In de oogzorg staat taakherschikking hoog op de beleidsagenda. De notitie De Juiste Oogzorg op de juiste Plek uit 2020 en veel regionale substitutieprojecten getuigen hiervan.

Europese TaSHi-project

Nivel en de OVN nodigen alle OVN-leden uit om de vragen van de enquête over taakherschikking te beantwoorden. Nivel zet deze uit in het kader van een Europese TaSHi-project waaraan zij deelneemt. Want ook in andere landen wordt op taakherschikking in de zorg ingezet. Door taakherschikking in verschillende zorgsectoren en landen met elkaar te vergelijken, kan nog meer worden geleerd. Meer informatie over dit thema en het Europese project staat op de TaSHi-website.

Deelname Nivel-enquête

Je kunt direct deelnemen aan de enquête. In een beveiligde omgeving stelt Nivel vragen over jouw ervaringen met taakherschikking in de oogzorg, dus vanuit het perspectief van de optometrist. Om de analyses te verdiepen stelt Nivel ook een aantal vragen over je achtergrond, zoals leeftijd, opleidingsachtergrond en je huidige werksituatie. Het gaat om in totaal 25 vragen en het invullen duurt zo’n 10 tot 15 minuten. Je kunt de vragenlijst tussentijds afsluiten en later weer verder gaan, want je antwoorden worden steeds bewaard.

Anoniem en vertrouwelijk

Je input wordt anoniem en vertrouwelijk verwerkt. Op basis van de resultaten schrijft Nivel publicaties binnen het Europese project, maar ook gaat Nivel in het Nederlands over dit belangrijke onderwerp publiceren. Wanneer je vragen hebt over het invullen van de enquête of over het onderzoek, dan kunt je contact opnemen met Lilian van Tuyl, programmaleider Organisatie en Kwaliteit van Zorg bij Nivel, via l.vantuyl@nivel.nl.

Doe ook mee!

De OVN ondersteunt van harte dit Nivel-onderzoek en roept alle OVN-leden op om hieraan mee te doen. Bij voorbaat hartelijk dank je deelname!