Overzicht

Succesvolle pilot Oogvallei

Regionaal verwijsprotocol kan bijdragen aan kwaliteit en betaalbaarheid oogzorg

  • 7 december 2022

Huisartsen in de regio Gelderse Vallei verwijzen patiënten met laagcomplexe oogheelkundige klachten steeds vaker naar de optometrist in plaats van de oogarts. In een pilot maakten zorgverleners in deze regio 3 jaar gebruik van een regionaal verwijsprotocol. Samenwerkingspartners willen deze werkwijze voortzetten in afwachting van een betaaltitel voor optometristen in de eerste lijn.

In het regionaal verwijsprotocol van zorgverleners in de Gelderse Vallei verwijzen huisartsen patiënten met nietspoedeisende oogheelkundige klachten naar de optometrist in plaats van naar de oogarts. De optometrist voert een diagnostisch oogheelkundig onderzoek uit en behandelt vervolgens de patiënt of verwijst die door naar de oogarts.

Belangrijkste verwijsredenen

De drie belangrijkste verwijsredenen van de huisarts naar de optometrist waren geleidelijke visusdaling (46 procent), nietacute flitsen en/of vlekken (11 procent) en – gedeelde derde plaats – screening glaucoom (9 procent) en vermoeden refractiestoornis bij kinderen tussen 8 en 12 jaar (9 procent). De drie belangrijkste verwijsredenen vanuit de optometrist naar de oogarts waren cataract (46 procent), glaucoom (9 procent) en visusdaling (7 procent).

Besparing van 120.000 euro

Het project Oogvallei, samen werken aan de beste oogzorg startte op 1 september 2019 met dit verwijsprotocol. Na 31 juli 2022 werd het project geëvalueerd. Uit die evaluatie blijkt dat 91 procent van de gevestigde huisartsen in de Gelderse Vallei gebruikmaakt van de verwijsmogelijkheid naar de optometrist. Van de patiënten met laagcomplexe oogheelkundige klachten werd 73 procent in de eerste lijn behandeld in plaats van de tweede lijn. In bijna 3 jaar tijd is ruim 120.000 euro op zorgkosten bespaard.

Positieve beoordeling

Zowel patiënten als zorgverleners beoordelen de kwaliteit van de nieuwe werkwijze positief. Uit de projectevaluatie volgt verder dat er kansen liggen om de potentie voor substitutie nog beter te benutten. Huisartsen kunnen meer patiënten verwijzen naar de optometrist in plaats van de oogarts.

Initiatiefnemers

De resultaten van deze pilot zijn het product van een groep toegewijde optiekpartners, intra en extramurale optometristen en ervaren managers in de tweedelijns (oog)zorg. Zij schreven gezamenlijk een substitutieplan en dienden dit in 2017 bij vijf zorgverzekeraars in. Uit deze aanvraag is in 2018 OogZorgPraktijken Nederland (OZPN) ontstaan.

Meer informatie

De factsheet geeft een overzichtelijke samenvatting van de resultaten van het pilotproject. Ga voor meer informatie naar de OZPNwebsite of neem contact op via info@oogzorgpraktijkennederland.nl