Overzicht

Niet-acute en laagcomplexe oogklachten

Oogziekenhuis Rotterdam breidt Optometristen­centrum uit

  • 5 mei 2023

Patiënten met niet-acute en laagcomplexe oogklachten kunnen voortaan in het Optometristencentrum terecht in plaats van het Oogziekenhuis. Dit levert een verkorting van de wachttijd voor de oogarts op, terwijl de kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft en de zorgkosten dalen.

Beeld: Rick Keus | OZR

Het aantal patiënten met oogheelkundige klachten en aandoeningen neemt toe. Om deze toestroom beter te organiseren heeft het Oogziekenhuis Rotterdam besloten het Optometristencentrum uit te breiden. Het is namelijk niet altijd nodig om een patiënt met oogklachten door te verwijzen naar een oogarts in het ziekenhuis. Als de klachten niet acuut of laagcomplex zijn, dan kunnen deze patiënten heel goed door een gespecialiseerd optometrist onderzocht en behandeld worden. Mocht blijken dat de patiënt alsnog specialistische hulp nodig heeft, dan verwijst de optometrist door naar het Oogziekenhuis.

Voordeel voor de patiënt

Patiënten in het Optometristencentrum ontvangen net zulke kwalitatief hoogwaardige zorg als patiënten in het Oogziekenhuis. Bijkomend voordeel is dat ze minder lang op zorg hoeven te wachten. Dit vermindert de druk op de wachtlijsten. Het Oogziekenhuis krijgt op deze manier meer ruimte om patiënten te behandelen die de expertise van de oogarts daadwerkelijk nodig hebben. Hierdoor blijft de kwaliteit van dit topspecialistisch centrum gewaarborgd.

Doorverwijzing naar Optometristencentrum

In Zorgdomein is de mogelijkheid om een patiënt te verwijzen naar Algemene Oogheelkunde. Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen een verwijzing naar een optometrist of een oogarts. Deze triage gebeurt door het Oogziekenhuis zelf. Hierdoor is het mogelijk om met dezelfde verwijsbrief van de huisarts de patiënt indien nodig vanuit de optometrist toch door te sturen naar een oogarts.