Overzicht

Myopie-onderzoek naar invloedrijke omgevingsfactoren

‘Objectieve meting van blootstelling aan buitenlicht en dichtbij kijken is noodzakelijk’

  • 6 juni 2024

Het is cruciaal dat nieuwe studies over myopie het effect van daglicht en kijken op korte afstand objectief gaan meten. Eerdere studies die dit in kaart brachten gebruikten vaak vragenlijsten, die gevoelig zijn voor rapportagebias. 

Foto (kleur) kind dat ondersteboven op de bank ligt met een tablet
Beeld: Adobe Stock

Dit benadrukt een internationale groep onderzoekers in een reviewartikel over omgevings- en leefstijlfactoren van myopie in Journal of Physiological Anthropology. De onderzoekers belichten daarin verschillende studies over omgevings- en leefstijlfactoren die de ontwikkeling en progressie van myopie bij kinderen beïnvloeden. De meest belangrijke factoren die daaruit volgen zijn de tijd buitenshuis en het kijken op korte afstand. Het beschermende effect van buiten doorbrengen heeft waarschijnlijk te maken met het hoge lichtniveau en de brede spectrale samenstelling van daglicht, de afgifte van retinale dopamine, de hoge ruimtelijke frequentie van de omgeving buitenshuis en dat de ooglens minder hoeft te accommoderen. In de meeste binnenruimtes, vooral op scholen, ontbreken deze omgevingskenmerken.

Exacte mechanismen

Daarnaast bestaan binnenactiviteiten voornamelijk uit taken die op korte en variabele afstanden van het oog plaatsvinden. Het is nog niet bekend wat de exacte mechanismen zijn die ervoor zorgen dat myopie verergert door te lang op korte afstand naar iets te kijken. Dit lijkt te maken te hebben met verschuivingen in de relatieve perifere refractie en het vele accommoderen van de ooglens. Dit leidt onder meer tot een onscherp netvliesbeeld en chromatische aberratie.

Andere leefstijlfactoren

Andere factoren die mogelijk invloed hebben op de ontwikkeling van myopie zijn het circadiane ritme, slaap, voeding, roken, sociaal-economische status en opleiding. Het begrip van de relatie tussen al deze omgevings- en leefstijlfactoren en myopie is echter beperkt. De bevindingen van studies naar deze factoren zijn nog niet gevalideerd.

Rapportagebias

Verder maken veel studies bijvoorbeeld gebruik van vragenlijsten om blootstelling aan licht, het aantal taken die op korte afstand van het oog plaatsvinden en de hoeveelheid slaap te rapporteren. Maar die vragenlijsten zijn gevoeliger voor rapportagebias dan objectieve metingen. Het is daarom noodzakelijk dat nieuwe studies objectieve metingen gaan uitvoeren, schrijven de onderzoekers van de review.

Bron: Journal of Physiological Anthropology