Overzicht

Nieuwe OVN-richtlijn cosmetische contactlenzen

  • 4 april 2023

De Optometristen Vereniging Nederland (OVN) publiceerde recentelijk een nieuwe richtlijn voor vooronderzoek en controle bij cosmetische contactlenzen.

Beeld: iStock

De OVN ontwikkelde deze richtlijn om het risico op complicaties bij het dragen van contactlenzen te verkleinen en de kwaliteit van zorg te bevorderen. Door middel van deze richtlijn worden veiligheidskaders gesteld en wordt de kwaliteit van zorg inzichtelijk gemaakt. Zichtbaar meer kwaliteit voor het aanmeten en controleren van contactlenzen door de optometrist in Nederland is gewenst, zodat elke cliënt of verwijzer weet welke zorg er van een optometrist verwacht mag worden.

Doelstellingen

Het doel is om de kwaliteit van zorg met betrekking tot het aanmeten en controleren van contactlenzen te optimaliseren. De richtlijn beschrijft de norm waaraan de zorg voor cliënten met vraag naar een contactlensaanmeting en controle moet voldoen. In de richtlijn worden aanbevelingen gedaan ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk, om de variatie in handelen tussen de zorgverleners zo klein mogelijk te houden en de risico’s op complicaties bij het dragen van contactlenzen voor de cliënt te minimaliseren. In de richtlijn staan praktische hulpmiddelen zoals cliënteninformatie en een informed consent.

Leidraad voor zorgverleners

De richtlijn is bedoeld voor alle Nederlandse optometristen en toepasbaar op alle optometrische werksettingen. Ook kan de richtlijn binnen de oogzorg een leidraad zijn voor andere zorgverleners die het aanmeten en controleren van contactlenzen uitvoeren. De richtijn is te raadplegen op de OVN-website