Overzicht

Plan om myopie te voorkomen of te vertragen

Myopiebehandeling uitstippelen aan de hand van een algoritme

  • 6 juni 2024

Een algoritme kan zorgaanbieders advies geven over een effectieve strategie om een kind met myopie te behandelen. Een groep internationale onderzoekers, onder wie twee Nederlandse oogartsen en een orthoptist, ontwikkelde zo’n algoritme. 

Foto (kleur) kind dat oogdruppels krijgt
Beeld: Adobe Stock

Het wetenschappelijke inzicht in de oorzaken en therapieën van myopie breidt zich snel uit, maar er ontbreekt nog te veel informatie om een effectief interventieplan te ontwikkelen. In European Journal of Opthalmology geeft een internationale groep onderzoekers een overzicht van de huidige kennis en de vragen die nog beantwoord moeten worden. Onder anderen oogarts dr. Tjeerd de Faber (Het Oogziekenhuis, Rotterdam), oogarts dr. Willem Tideman (Erasmus MC, Rotterdam/Martini Ziekenhuis, Groningen) en orthoptist dr. Jan Roelof Polling (Erasmus MC, Rotterdam/Hogeschool Utrecht) werkten hieraan mee.

Het blijkt onder meer dat er weinig onderlinge vergelijkingen zijn tussen verschillende interventies en dat er weinig bekend is over de effecten van interventies na 2 of 3 jaar. Ook is het onduidelijk of sommige interventies effectiever zijn bij bepaalde groepen patiënten en of de werkzaamheid en bijwerkingen van interventies consistent zijn tussen etnische groepen en geografische regio’s.

Myopie voorkomen en uitstellen

Ondanks de open vragen hebben de onderzoekers aan de hand van wetenschappelijk bewijsmateriaal, best practices en consensus tussen experts op het gebied van myopie een algoritme gemaakt. De belangrijkste primaire preventieve maatregelen zijn: voer 1 à 2 uur buiten een activiteit uit, beperk onafgebroken lezen of andere taken die dicht bij het oog plaatsvinden tot 30 à 45 minuten en neem dan pauze, en lees vanaf een afstand van meer dan 20 tot 30 centimeter. Het algoritme geeft verder als advies om kinderen die rond de 6 jaar oud zijn te screenen. De cycloplegie-test kan worden gebruikt om pre-myopie vast te stellen of een overdiagnose van myopie te voorkomen.

Regelmatige controle

Bij kinderen waar sprake is van pre-myopie is het advies om accommodatie en convergentie te beoordelen en om veranderingen in de axiale lengte om de 6 maanden te monitoren. Na de diagnose van hoge myopie is het belangrijk om te bepalen of er gerelateerde medische aandoeningen zijn die meer prioriteit moeten krijgen. Daarnaast moet voor de start van een myopiebehandeling de leeftijd van het kind en de geschiktheid, de effectiviteit, beschikbaarheid en de betaalbaarheid van een interventie in acht worden genomen. Ook blijft regelmatige controle van patiënten van belang, om in de gaten te houden of een behandeling werkt. Als een strategie niet voldoende effectief is, kan een andere interventie worden overwogen.

Progressie vertragen

De onderzoekers schrijven dat het geen nut heeft om de ogen van patiënten met myopie te weinig te corrigeren, maar ook niet om te veel te corrigeren. De meest recente brillenglazen voor myopie zijn een goed startpunt. Een bril is echter soms geen optie; dan kunnen multifocale zachte contactlenzen of ortho-k-lenzen worden gebruikt. Maar het dragen van de ortho-k-lenzen mag niet worden stopgezet voor de leeftijd van 14 jaar, omdat anders de axiale lengte versneld verlengt.

Het is volgens de onderzoekers ook mogelijk om ortho-k-lenzen te combineren met een lage dosis atropine. Hierdoor vergroot de pupildiameter en dit kan het effect van die lenzen versterken. Na het stoppen met de atropinebehandeling moet de axiale lengte zes tot twaalf maanden worden gemonitord.

Algoritme

Flowcharts die het volledige algoritme in stappen weergeven staan in de wetenschappelijke publicatie in European Journal of Ophthalmology.

Bron: European Journal of Ophthalmology