Overzicht

Richtlijn Diabetische retinopathie modulair herzien

  • 16 maart 2023

Bij deze update is de module over de behandeling van diabetisch macula-oedeem herzien. Ook is er een submodule toegevoegd over screening op retinopathie met behulp van artificiële intelligentie en een submodule over screening voor retinopathie bij kinderen.

Beeld: iStock

De geactualiseerde richtlijn biedt zorgprofessional handvatten voor de screening, diagnostiek en behandeling van diabetische retinopathie bij volwassenen. In de afgelopen jaren zijn aanzienlijke vorderingen gemaakt in diagnostiek en behandeling en ook op het gebied van screening zijn nieuwe inzichten verkregen. Met name op het gebied van de behandeling met intravitreale injecties zijn er veel studies verricht naar langer beschikbare en nieuwe medicatie. 

Prevalentie diabetische retinopathie

Diabetische retinopathie is een veelvoorkomende oorzaak van blindheid en slechtziendheid bij volwassenen in de leeftijd tussen de 30 en de 65 jaar. Deze ernstige visuele handicap heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor de kwaliteit van leven van de patiënt, maar speelt ook op macro-economisch niveau een aanzienlijke rol. Doordat het aantal mensen met diabetes mellitus gestaag toeneemt, neemt ook het aantal mensen met diabetische retinopathie toe. Bij langer bestaande diabetes mellitus (type 1 en 2) kan de prevalentie van diabetische retinopathie oplopen tot 35 procent.

Betrokken zorgverleners

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) in samenwerking met oogartsen, huisartsen, optometristen, kinderartsen en de Oogvereniging. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten begeleidde het traject.

De geactualiseerde richtlijn is te raadplegen op Richtlijnendatabase.nl.