Overzicht

Arjan Keuken gepromoveerd

Meer inzicht in visuele klachten in verschillende lichtomstandigheden

  • 7 maart 2023

De resultaten van het promotieonderzoek van optometrist Arjan Keuken naar het effect van leeftijd op visus en contrastgevoeligheid zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk van optometristen en oogartsen.

Portretfoto (kleur) Arjan Keuken
Beeld: archief MH

Tijdens zijn onderzoek stelde Arjan normale leeftijdgerelateerde waarden voor visus en contrastgevoeligheid vast, zowel in fotopische (veel licht) als mesopische (weinig licht) omstandigheden. Ook onderzocht hij het verschil in contrastpolariteit (negatief en positief contrast). De onderzoeksresultaten kunnen positief bijdragen aan de diagnostiek van oogheelkundige problematiek (in een vroeg stadium). Denk bijvoorbeeld aan leeftijdgebonden maculadegeneratie waarbij het zien in mesopische omstandigheden verminderd kan zijn, zelfs vóór de aanwezigheid van de veranderingen in de retina. Ook geven ze meer inzicht in klachten met zien in verschillende lichtomstandigheden. Ze dragen tevens bij aan oogonderzoek in de optometrische en oogheelkundige praktijk bij mensen met beroepen waar zien in verschillende lichtomstandigheden van groot belang is.