Overzicht

Keuzekaarten voor cataract en uveïtis op Thuisarts.nl

  • 8 september 2022

Hoe maak ik bij cataract een keuze tussen afwachten of een operatie? En wat zijn mijn behandelopties bij nietinfectieuze uveïtis? Om het gesprek hierover met een zorgverlener te ondersteunen, kunnen cliënten en patiënten gebruikmaken van de betreffende keuzekaarten op Thuisarts.nl.

De keuzekaarten geven een onafhankelijk overzicht van alle behandelingen en beantwoorden de belangrijkste vragen van cliënten en patiënten. Zo helpen ze cliënten, patiënten, oogartsen en optometristen en andere zorgverleners om samen een weloverwogen keuze te maken over de zorg die het best bij de individuele cliënt of patiënt past.

Keuzekaarten worden ontwikkeld door huisartsen, medisch specialisten en patiëntenorganisaties. Voorheen werkten huisartsen met keuzetabellen en medisch specialisten met consultkaarten. Zij gaan nu samen verder op Thuisarts.nl onder de naam keuzekaarten.

Keuzekaarten zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en de informatiebehoefte van cliënten en patiënten. Bekijk een overzicht van alle keuzekaarten op Thuisarts.nl.