Overzicht

Blindheid in ontwikkelingslanden bestrijden

Jubilerende Eye Care Foundation voert 7 miljoen oogonderzoeken uit

  • 6 juni 2024

In vier decennia voerden medewerkers van de Eye Care Foundation in Azië en Afrika 7 miljoen oogonderzoeken uit bij mensen die geen toegang tot goede oogzorg hebben. Goede oogzorg is voor 1 op de 7 mensen niet beschikbaar, waardoor miljoenen mensen onnodig blind of slechtziend worden. 

Foto (kleur) oogmeting
Lesgeven aan studenten oogheelkunde in Moshi (Tanzania)
Beeld: Eye Care Foundation

Eye Care Foundation richt zich op het voorkomen en genezen van vermijdbare blindheid en slechtziendheid. De stichting is actief in Laos, Vietnam, Nepal, Cambodja, Tanzania, Rwanda, Zambia, Suriname en Ecuador. De activiteiten zijn in de loop der jaren verschoven van de uitzending van oogheelkundige teams naar het versterken van de lokale capaciteit. Dit gebeurt door het mogelijk maken van opleidingen, het verbeteren van de infrastructuur door het bouwen van oogklinieken en het doneren van oogheelkundige apparatuur. Zo ontstaat in de betreffende landen duurzame oogzorg.

Al veel bereikt

In het 40-jarig bestaan heeft de stichting dankzij steun van donateurs het volgende bereikt:

  • meer dan 7 miljoen oogonderzoeken uitgevoerd;
  • meer dan 800.000 staaroperaties uitgevoerd;
  • meer dan 60.000 brillen aangemeten;
  • meer dan 40.000 ondersteunend oogpersoneel opgeleid;
  • meer dan 400 oogartsen opgeleid;
  • 34 (district)oogklinieken en oogcentra geopend of gerenoveerd;
  • meer dan 40.000 oogzorgcollega’s opgeleid en getraind.

Achtergrond

Eye Care Foundation werd in 2008 opgericht na een fusie van Oogzorg Wereldwijd en Mekong Eye Doctors. Oogzorg Wereldwijd werd in 1984 opgericht door een Nederlandse oogarts die zich het lot aantrok van zoveel mensen die onnodig blind waren. Mekong Eye Doctors werd in 1993 opgericht door een Nederlandse biochemicus nadat hij in Thailand was geweest om oogonderzoek te doen.