Overzicht

Uniek initiatief

HU en UMC Utrecht starten LEERafdeling voor optometriestudenten

  • 25 juni 2024

Vanaf het studiejaar 2024-2025 gaan studenten van de opleiding Optometrie van de Hogeschool Utrecht (HU) patiëntenzorg verlenen op de nieuwe LEERafdeling van het UMC Utrecht. HU-docenten, een stafarts en artsen in opleiding begeleiden de studenten. 

De teamleden van de LEERafdeling (v.l.n.r. staand): Nelleke Brand (HU), Ralph Wijnhoven (UMC Utrecht), Paul Klaassen (HU), Arjan Keuken (HU), Chantal van Luijk (UMC Utrecht), Judith Smit (HU), Stijn Groenewegen (UMC Utrecht), Annebel Dekker (HU), Martine Lamme (HU) en (v.l.n.r. knielend) Jeannette van Weerden (UMC Utrecht) en Sigrid Mueller-Schotte (HU).
Beeld: Laura Schotte

De LEERafdeling is een gezamenlijk initiatief van de opleiding Optometrie van de HU en de afdeling Oogheelkunde van het UMC Utrecht. ‘De kiem van dit project ligt in coronatijd’, vertelt dr. Sigrid Mueller-Schotte, hogeschooldocent en vanuit de HU aanjager van het samenwerkingsproject. ‘De afdeling Oogheelkunde van het UMC Utrecht moest zich toen vanwege de maatregelen beperken tot de hoognodige zorg. Onze optometriestudenten konden geen interne stage meer lopen bij ons GEZOND&WEL Centrum, dat de deuren tijdelijk moest sluiten. We hebben toen samen het TeleTriage-project opgezet.’

TeleTriage-project

Bij het TeleTriage-project konden studenten op afstand stagelopen: ze bestudeerden de dossiers van patiënten en belden hen op om hun oogklachten te bespreken, waarna ze onder begeleiding van een HU-docent tot een voorstel aan de oogarts kwamen, zodat de patiënt alsnog de passende zorg kon krijgen. Het project was zo’n succes, dat het na coronatijd werd voortgezet. Nu komt er toch een einde aan, maar niet aan de samenwerking. Integendeel: met de nieuwe LEERafdeling gaan de HU en het UMC Utrecht deze juist structureel voortzetten. ‘Het is de eerste leerafdeling in Nederland waar een paramedisch gezondheidsberoep en een medisch specialisme in een universitair centrum samenkomen’, vertelt Sigrid niet zonder trots.

Het hele spectrum

De studenten zullen hun stage voortaan verdelen over het GEZOND&WEL Centrum van de HU en de LEERafdeling van het UMC Utrecht. Sigrid: ‘In het GEZOND&WEL Centrum kunnen mensen gratis een oogonderzoek krijgen. Daar zitten veel mensen bij met milde oogklachten en mensen die een contactlenzenaanmeting willen. Op de LEERafdeling daarentegen gaat het om patiënten die onder behandeling staan vanwege gediagnosticeerde oogaandoeningen. Velen hebben een oogoperatie ondergaan en komen voor nazorg. Kortom: dat is een heel andere patiëntengroep. Dankzij deze samenwerking kunnen we studenten nu trainen in het hele spectrum van de oogzorg. Zo zien ze alle patiënten die ze later ook in hun praktijk kunnen tegenkomen. Dat is grote winst.’

Multidisciplinair samenwerken

De studenten werken op de LEERafdeling onder supervisie van HU-docenten: goed opgeleide optometristen met ziekenhuiservaring. Indien wenselijk is er overleg met de stafarts of met artsen in opleiding. ‘Het zijn niet alleen de studenten die profiteren van deze samenwerking’, vertelt Sigrid. ‘Het UMC Utrecht kan een deel van de protocollaire zorg nu aan ons uitbesteden, wat de werkdruk van oogartsen verlicht. Ook wil het ziekenhuis in hun opleiding voor specialisten meer nadruk leggen op multidisciplinair samenwerken. Dat kunnen ze nu mooi oefenen met onze studenten. Deze samenwerking biedt een nieuw perspectief binnen de opleiding Oogheelkunde én de opleiding Optometrie. Dit is nu echt een win-winsituatie.’

Nieuw studiejaar

De LEERafdeling is officieel geopend in het Medisch Regiecentrum van het UMC Utrecht. In augustus gaat de afdeling eerst proefdraaien met docenten. De patiëntenzorg door studenten gaat vervolgens begin september, na de aanvang van het nieuwe studiejaar, van start.

Bron: HU en UMC Utrecht