Overzicht

Marc Muijzer gepromoveerd

Hoornvliestransplantatie op maat

  • 7 maart 2023

Corneapatiënten die endotheliale keratoplastiek (EK) moeten ondergaan, kunnen in de toekomst meer op maat worden geholpen. De resultaten van het promotieonderzoek van optometrist Marc Muijzer kunnen hieraan bijdragen.

Portretfoto (kleur) Marc Muijzer
Beeld: archief MH

Een frequente complicatie na EK is het loslaten van het transplantaat, waardoor vaak een heroperatie nodig is. Marc onderzocht of EK veiliger gemaakt kan worden door het gebruik van intra-operatieve beeldvorming en artificiële intelligentie (AI). Uit zijn onderzoek blijkt dat bij 40 procent van de operaties intra-operatieve optische coherentietomografie (OCT) van meerwaarde was voor chirurgische besluitvorming, met name tijdens complexe EK-operaties. Verder toonde hij aan dat de corneadikte één dag na de operatie voorspellend was voor een loslating en dat AI nieuwe mogelijkheden biedt om het risico op een loslating in te schatten.