Overzicht

Beste zorg volgens huidige maatstaven

Herziene richtlijn LMD gepubliceerd

 • 15 augustus 2023

De herziene richtlijn leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) beschrijft de beste zorg voor LMD-patiënten volgens de huidige maatstaven. Wat de behandeling betreft belicht de richtlijn met name neovasculaire LMD, omdat de opties daarbij divers en complex zijn.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige richtlijn zijn:

 • het achterwege laten van een fluorescentie-angiografie voor aanvang van behandeling met anti-VEGF-injecties
 • het vastleggen en optimaliseren van het treat-and-extend-injectiebeleid
 • het vereenvoudigen van de intravitreale injectie
 • het aanscherpen van adviezen voor preventie

In de modulaire richtlijn komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Diagnostiek
 • Indicatiestelling behandeling
 • Behandeling, waaronder keuze van anti-VEGF-middel
 • Opvolgen van patiënten
 • Beleid bij onvoldoende respons op behandeling
 • Preventie, waaronder voedingsadvies
 • Procedure van intravitreale injecties
 • Organisatie van zorg
 • Informatievoorziening aan patiënten en familie
 • Verwijzing naar revalidatie en hulpmiddelen

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van het Nederlands Oogheelkundig gezelschap (NOG) in samenwerking met de Optometristen Vereniging Nederland (OVN), Oogvereniging en MaculaVereniging. De richtlijn is bedoeld voor zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor LMD-patiënten, zoals oogartsen en optometristen.

naar de richtlijn