Overzicht

BOCA 2023 voor Joukje Wanten

  • 8 juni 2023

Een onafhankelijke jury heeft de Bayer Ophthalmic Care Award 2023 (BOCA 2023) toegekend aan Joukje Wanten. De artsassistent van het Maastricht UMC+ ontving de prijs voor haar project Optimalisatie van de postcataract zorg: AI-gedreven teleconsultatiesysteem.

Joukje Wanten ontving de BOCA 2023 tijdens de awardceremonie op 22 mei 2023 uit handen van BOCA-jurylid Jolanda Timmer-De Kok.
Beeld: Mike Breeuwer

De staaroperatie is een veel uitgevoerde en veilige chirurgische ingreep, met een lage kans op postoperatieve problemen. In het Maastricht UMC+ worden jaarlijks gemiddeld 3.000 patiënten voor staar behandeld. Na de operatie hebben ze zorg nodig, zoals telefonische consulten en polibezoeken om mogelijke postoperatieve problemen tijdig te ondervangen. Momenteel worden de telefonische consulten door een zorgverlener uitgevoerd. Wanten en collega’s verwachten dat automatisering van deze consulten met het computerbelsysteem (Dora) kan leiden tot belangrijke tijds en kostenbesparingen.

Het computerbelsysteem belt patiënten voor screening op postoperatieve problemen en stelt geprotocolleerde controlevragen die normaalgesproken door een zorgverlener worden gesteld. Bij alarmsymptomen, twijfel over een antwoord, of als de patiënt persoonlijk te woord gestaan wil worden, belt een zorgverlener terug. Op deze manier kunnen veel telefoongesprekken veilig worden afgehandeld en weten patiënten direct waar ze aan toe zijn. Zo wordt de zorg op een veilige manier efficiënter ingericht en kunnen meer patiënten worden geholpen, wat de toegang tot zorg verbetert.

BOCA wil innovatieve zorgprojecten voor patiënten met oogaandoeningen stimuleren. Het is hierbij van belang dat de patiënt in het zorgproject centraal staat. De award bestaat uit een geldbedrag van maximaal 17.500 euro.