gesponsord

Profiteer van verwijzingen via de huisarts!

  • Advertorial

Met ZorgDomein ben je in beeld bij huisartsen in jouw regio. Je kunt zowel patiënten ontvangen als ook doorverwijzen. Uiteraard digitaal en volgens de HASP-paramedicus richtlijn.

Profiteer nu met OVN-ledenkorting:
30% korting per maand & 50% korting op aansluitkosten

Bekijk direct alle voordelen