Kwaliteitsvisitatie in de startblokken

  • 4 min.

Dit najaar starten de eerste visitaties van optometristen. De OVN-kwaliteitsvisitatie is in de afgelopen twee jaar op maat gemaakt, getest en goedgekeurd door optometristen en gebaseerd op de breed geaccepteerde visitatiemethodiek van de Federatie van Medisch Specialisten. Een stevige basis voor een stimulerend traject, dat niet alleen de optometrist zelf iets oplevert, maar ook cliënten, werkgevers, samenwerkingspartners en de beroepsgroep.

Afbeelding (kleur) kwaliteitsvisitatie startblok
Beeld: freepik

Hoe verloopt een visitatietraject?

De OVN-visitatie is een individuele visitatie die eens in de vijf jaar online plaatsvindt. Elke optometrist gaat eerst zelf aan de slag. In een digitale visitatieomgeving vult hij vragenlijsten in om voor zichzelf helder te krijgen hoe in de dagelijkse praktijk gewerkt wordt volgens de kwaliteitsafspraken van de beroepsgroep. Hij maakt dit ook online met een goede onderbouwing duidelijk aan de visitatoren. Vervolgens voert de optometrist via een beeldverbinding een visitatiegesprek met twee getrainde visitatoren die zelf optometrist zijn. Cliëntendossiers worden ingezien, aangeleverde informatie besproken (zoals feedback van collega’s), aanvullende vragen gesteld en gespiegeld. De visitatoren schrijven na het gesprek een visitatierapport, waarin wordt aangegeven wat goed gaat en wat beter kan.

Welke onderwerpen komen aan bod?

De visitatie richt zich op vier professionele kwaliteitsdomeinen:

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?