Kwaliteitsvisitatie in de praktijk

Gevisiteerden ontvangen visitatierapport

  • 3 min.

Iedere optometrist wil graag goede zorg leveren. En veel optometristen hebben de wens het vak naar een hoger niveau te tillen. Visitatie is een stimulerende manier om hieraan te werken. Visitatie is een gesprek dat je voert met een visitator, die ook optometrist is, en waarin je samen aan de hand van de visitatiemethodiek kijkt naar de manier waarop jij je beroep uitoefent. Dat levert handvatten op om je verder te ontwikkelen.

De OVN ontwikkelt speciaal voor optometristen een visitatiemethodiek. Deze is in 2020 door zeventien optometristen uitgetest. Visus volgt hen tijdens hun proefvisitatie van voorbereiding, naar visitatiegesprek tot het visitatierapport. Na Bas van Hal en Petra Thelissen, dit keer het visitatierapport.

Afbeelding (kleur) kwaliteitsvisitatie

Als tastbare afronding van de proefvisitatie ontvangen alle gevisiteerde optometristen een visitatierapport. De inhoud van het rapport is voor gevisiteerden veelal geen verrassing; tijdens de voorbereiding hebben ze aan de hand van de visitatiemethodiek zelf nagedacht over het eigen functioneren, wat goed gaat en waar verbeterpunten zitten. Voor een aantal gevisiteerden was dit tijdens de proefvisitatie al aanleiding om een aantal verbeteringen door te voeren in hun werkwijze. Mendy: “Visitatie betekent voor mij kwaliteitsverbetering, inzicht in jezelf en de mening van de cliënt, collega’s en werkgever. Het geeft een stimulans om dingen te gaan verbeteren, zowel voor mijzelf als voor mijn werkplek. Visitatie kost zeker wel wat tijd, vooral voor een eerste keer, maar het is prima te doen”.

Wat is de boodschap van de visitatoren?

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?