Overzicht

VWS heeft Zorginstituut gevraagd om te adviseren over opname van (optometrische) oogzorg in de zorgverzekering

  • 8 september 2022

Al jaren zet de OVN zich in voor een betere positie van de optometrist in de oogzorgketen. De afgelopen maanden zijn er weer belangrijke stappen gezet om die gewenste positie te kunnen innemen. En dat is hard nodig, want wachttijden blijven lang. Momenteel duurt het gemiddeld 8,4 weken (peildatum maart 2022) voordat een patiënt voor een eerste afspraak bij de oogarts terechtkan (bron: Oogvereniging). Dit terwijl het de regel is dat een patiënt binnen 4 weken op een polikliniek oogheelkunde terecht moet kunnen (Treeknorm).

Bij de implementatie van Juiste Oogzorg op de Juiste Plek zou theoretisch jaarlijks zo’n 26 procent van de consulten door oogartsen verplaatst kunnen worden naar de optometrist. Dan dalen de kosten van laagcomplexe zorg en neemt de toegangstijd voor zorg van de laagcomplexe patiënt af. Voldoende reden dat alle partijen zich inzetten om een oplossing te vinden om optometrie in de zorgverzekering op te nemen. Momenteel loopt er een aanvraag van het ministerie van VWS bij Zorginstituut Nederland om te adviseren over de wijze waarop de prestatieregeling in het zorgsysteem kan worden ingebed.

Ontwikkeling kwaliteitskader

Om de zorg veilig te kunnen verplaatsen, ontwikkelt de OVN het kwaliteitskader met aanbevelingen voor het bevorderen, borgen en verantwoorden van kwaliteit van optometrische zorg. Optometristen die aan de aanbevelingen voldoen, mogen erop vertrouwen dat ze tegelijk voldoen aan alle geldende kwaliteitsrichtlijnen en regelingen. Met het kwaliteitskader wordt ook tegemoetgekomen aan de eisen van transparantie, kwaliteit en veiligheid die de maatschappij aan de zorg stelt. De OVN zet in de komende maanden grote stappen hierin. Uiteindelijk is het doel dat het Zorginstituut een advies aan VWS kan uitbrengen.

Beschrijving zorgproces

Naast het kwaliteitskader heeft het Zorginstituut ook een beschrijving nodig van het optometrische zorgproces waarbij duidelijk is wanneer de oogarts het van de optometrist over moet nemen. Naast de beschrijving van het optometrisch basisonderzoek wordt er een lijst met rode en gele vlaggen opgesteld.

De optometrist is in de nulde lijn direct toegankelijk. In de notitie Juiste Oogzorg op de Juiste Plek is er een werkwijze beschreven waarbij de patiënt via de huisarts verwezen wordt. Onafhankelijk van het besluit van VWS op welke wijze de optometrie in de zorgverzekeringswet opgenomen zal worden, waarbij er wel of geen directe toegankelijkheid is, moet er een overzicht met rode vlaggen opgesteld worden. Hierdoor is helder tot waar de werkzaamheden van de optometrist gaan en de oogarts het stokje moet overnemen. Voor de huisartsen zijn er normtijden oogheelkunde ontwikkeld; dat document is voor de optometrist niet voldoende.

Domein optometrist

Als de patiënt niet eerst een huisarts geconsulteerd heeft, kan er soms sprake zijn van een ziekte of aandoening die buiten het domein van de optometrist valt. Ook als de patiënt eerst bij de huisarts is geweest, kan blijken dat een ziekte of aandoening soms buiten het domein van de optometrist valt.

Het diagnosticeren of constateren van rode vlaggen is, naast het inventariseren van de klacht en de hulpvraag, een vast onderdeel binnen het onderzoek en verplicht binnen de Juiste Oogzorg op de Juiste Plek. Iedere patiënt bij wie het geheel van symptomen of bevindingen voor de optometrist een onbekend patroon vormt of bij wie er rode vlaggen vastgesteld worden, moet geadviseerd worden om voor verder onderzoek en voor diagnose en/of behandeling contact op te nemen met de huisarts of oogarts.

De OVN werkt momenteel hard aan verschillende producten, waaronder dit overzicht. Het doel van de OVN is dat het Zorginstituut een advies of meer duidelijkheid kan geven over de vraag of (een deel van) de oogzorg door optometristen onderdeel kan uitmaken van de zorgverzekering.