Overzicht

OVN zoekt gepassioneerde en energieke directeur

  • 22 mei 2023

De Optometristen Vereniging Nederland (OVN) zoekt een directeur die op een gepassioneerde en energieke wijze leiding geeft aan het OVN-bureau.

Beeld: iStock

De OVN legt zich toe op de bevordering van de positie van de optometrist als zelfstandig professional. De optometrist gaat een grotere rol spelen in de oogzorg: de OVN verwacht dat optometrie in 2025 deel zal uitmaken van de basiszorg. Dit vraagt om verdere professionalisering van de vereniging, de ontwikkeling van een kwaliteitskader en nauwere samenwerking tussen leden, ledenraad, bestuur en bureau.

Om adequaat in te kunnen spelen op al deze veranderingen, zoekt de OVN een directeur die op een gepassioneerde en energieke wijze leiding geeft aan het OVN-bureau (5 FTE), contacten onderhoudt met belangrijke stakeholders en zorgdraagt voor heldere informatieoverdracht tussen de verschillende verenigingsonderdelen. De directeur is de schakel tussen bestuur, commissies en actieve leden.

Lees meer over deze vacature op de OVN-website