Gabriëlle Janssen heeft meer dan 20 jaar klinische ervaring in de optometrie in verschillende ziekenhuizen in binnen- en buitenland. Zij haalt veel voldoening uit het achterhalen van de zorgvraag om een passend advies te kunnen geven of diagnose te kunnen stellen. Als voorzitter van de Optometristen Vereniging Nederland is zij verantwoordelijk voor focus en het zetten van de juiste stappen om de positie van optometristen binnen de oogzorg te versterken. Oog voor het samenspel van positionering, organiseren van het collectief en het organiseren van scholingen voor OVN-leden zijn daarbij essentieel om de doelen te kunnen realiseren. Dit samenspel komt ook terug in De Optometrist. Vanaf 2016 tot en met 2022 was zij hoofdredacteur van Visus en vanaf 2023 tot september 2023 van De Optometrist.